Công văn 9735/CT-TTHT năm 2013 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục thuế t

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 9735/CT-TTHT
  V/v: thuế TNCN. TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013
  Kính gởi: Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức.
  Địa chỉ: 356A Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.
  Mã số thuế: 0303171325.
  Trả lời văn thư số 571/CV-TCKT ngày 08/10/2013 của Công ty
  về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ đầu tư vốn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN:
  + Tại Khoản 3 Điều 2 quy định:
  “Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:
  ...
  b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
  ...”
  + Tại Điều 10 quy định:
  “Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.
  1. Thu nhập tính thuế
  Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.
  2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.
  3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
  Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”
  + Tại Điều 25 quy định:
  “Khấu trừ thuế
  Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
  ...
  d) Thu nhập từ đầu tư vốn
  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.”
  Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:
  “Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 do đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp.
  Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu (được trả thay cho cổ tức) trong thời gian từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thì cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức.”
  Trường hợp Công ty trình bày theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2012 thì mức chia cổ tức cho thành viên góp vốn là 15%/vốn điều lệ, trong năm 2012 Công ty chỉ chi trả 7% còn 8% đến năm 2013 Công ty mới chi trả thì khi chi trả số cổ tức còn lại cho các cổ đông là cá nhân Công ty vẫn phải khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn theo quy định.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  -Phòng PC;
  -Phòng KT1;
  - Lưu: VT, TTHT
  2684-262823(06/11/2013) Vhdchau KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trần Thị Lệ Nga
   

Chia sẻ trang này