Công văn 9883/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 9883/CT-TTHT
  V/v thuế thu nhập cá nhân. TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng11 năm 2011
  Kinh gửi: Công ty TNHH MTV thẩm định giá địa ốc Á Châu.
  Địa chỉ : 2/42 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
  MST : 0304810278
  Trả lời văn bản số 114306/CV.AREV ngày 18/10/2011 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  Tại khoản 1a điều 24 Luật Thuế TNCN của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định:
  “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế”;
  Tại khoản điều 30 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN quy định:
  “Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp vào tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động, thực hiện việc khai thuế và nộp số thuế đã khấu trừ vào ngân sách Nhà nước”;
  - Tại điểm 4.2, điều 7 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính quy định:
  “Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán thuế qua đơn vị chi trả thu nhập”.
  Trường hợp Công ty theo trình bày, năm 2011 chi nhánh của Công ty chuyển từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc. Nếu chi nhánh vẫn trực tiếp ký hợp đồng lao động và chi trả lương cho người lao động thì Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế cho các nhân viên này tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh. Trong năm, cá nhân người lao động chỉ có thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất (chi nhánh của Công ty) thì cá nhân được phép uỷ quyền để chi nhánh thực hiện quyết toán thay.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
  Nơi nhận:
  - Như trên
  - Phòng KT ;
  - Phòng TNCN;
  - Phòng PC;
  - Lưu: VT, TTHT
  2155-177737/11.Vhdchau. KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Trọng Hạnh
   

Chia sẻ trang này