Công văn 991/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 991/TCT-TNCN
  V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011
  Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên tư vấn thuế Deloitte
  (Địa chỉ: tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ Đống Đa – TP. Hà Nội)
  Trả lời công văn số 03/DVT-HN ngày 01/3/2011 của Công ty TNHH một thành viên tư vấn thuế Deloitte hỏi về việc quyết toán thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam:
  Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 mục VI, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:
  “Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.
  Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theo năm dương lịch”
  Theo hướng dẫn tại khoản 2.9, mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên thì:
  “Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài: Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài phải khai và nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.
  Trường hợp thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế”.
  Theo hướng dẫn nêu trên trường hợp cá nhân là người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam năm tính thuế được tính theo năm dương lịch. Kỳ quyết toán thuế cá nhân phải kê khai toàn bộ thu nhập kể cả các khoản thu nhập ở nước ngoài.
  Ví dụ: Ông X là người nước ngoài được cử sang làm việc ở Việt Nam từ 15/3/2010 đến 15/3/2013. Trong năm dương lịch 2010 ông X được xác định là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì năm tính thuế đầu tiên của ông X là từ 1/1/2010 đến 31/12/2010. Các năm tính thuế TNCN tiếp theo được tính theo năm dương lịch.
  2. Xác định số tháng chịu thuế thu nhập cá nhân:
  Việc tính số tháng chịu thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010. Ví dụ: Ông Y đến Việt Nam làm việc từ 1/1/2010 và rời khỏi Việt Nam ngày 15/11/2010 thì tổng số tháng tính thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán là 11 tháng.
  3. Tổng cục Thuế đã có công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010 trong đó đã hướng dẫn rõ việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
  Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH một thành viên tư vấn thuế Deloitte được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC (TCT) 2b;
  - Lưu: VT, TNCN. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phạm Duy Khương
   

Chia sẻ trang này