Công văn 9922/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 9922/CT-TTHT
  V/v: thuế thu nhập cá nhân. TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2011
  Kinh gửi: Công Ty TNHH Freetrend Industrial (VN) .
  Đ/ chỉ: Lô 79-81-83-85 KCX SG-Linh Trung P.Linh Trung, Quận Thủ Đức
  Mã số thuế: 0301218306
  Trả lời văn bản số FVHQ/KT10-11 ngày 11/10/2011 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  - Căn cứ điểm 1 Mục II Phần D và điểm 2.2 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định:
  “Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả thu nhập.”; và
  “Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế”.
  - Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:
  “Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12”
  - Căn cứ Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/8/2011 của Tổng Cục thuế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội:
  “Cục thuế thông báo cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân triển khai các công việc sau đây:
  ...
  - Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011: Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN, tạm chưa thu thuế TNCN đối với người hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN.”
  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày thanh toán tiền lương cho nhân viên tháng này vào khoảng ngày 15-17 tháng sau, lương tháng 7/2011 sẽ chi trả vào tháng 8, thì được xác định là khoản thu nhập của người lao động trong tháng 8/2011 và đây là khoản thu nhập được làm căn cứ xác định miễn thuế TNCN theo Nghị quyết 08/2011/QH13, đối với khoản tiền lương tháng 12/2011 sẽ chi trả vào tháng 01/2012 thì sẽ tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 01/2012 và khoản thu nhập này không được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết 08/2011/QH13.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này .
  Nơi nhận:
  - Như trên
  -P. PC;
  -P. KT2;
  -Lưu: VT, TTHT
  2125- 177620/10 PT. KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Trọng Hạnh
   

Chia sẻ trang này