Công văn 9Công văn 4307/TCT-CS về thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 9550/CT-TTHT
  V/v Thuế Thu nhập cá nhân TP.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2012
  Kính gửi: Công ty Cổ Phần Phú Khang
  MST: 0302542658
  Địa chỉ: Phòng 507A, Tầng 5 Tòa Nhà A, đường Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
  Trả lời văn bản số 24/2012/CV ngày 15/11/2012 của Công ty về Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Điều 11 và khoản 2 Điều 15 Thông tư số 154/2011/TT – BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:
  “Thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức
  1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 do đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp.
  Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu (được trả thay cho cổ tức) trong thời gian từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thì cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức.
  2. Đối với cổ tức cá nhân nhận được từ các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng không được miễn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều này ”.
  “2. Đối với thu nhập từ cổ tức được chia:
  Từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012, tổ chức và cá nhân trả cổ tức cho các cá nhân đầu tư chứng khoán; góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp (trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng) không thực hiện việc khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức của cá nhân.
  Tổ chức trả thu nhập ghi số thuế bằng không (= 0) vào chỉ tiêu [22] của Tờ khai mẫu số 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
  Ví dụ 5: Năm 2010 Ông A mua 2 % cổ phần của Công ty cổ phần X. Ngày 01/8/2011 Ông A thực nhận cổ tức là 100 triệu đồng thì các khoản cổ tức trên được miễn thuế thu nhập cá nhân”.
  Trường hợp của Công ty là Công ty Cổ Phần khi chi trả cổ tức cho cổ đông từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN, Công ty phải thực hiện kê khai khoản thuế TNCN được miễn theo hướng dẫn trên.
  Cục thuế TP thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
  Nơi nhận:
  - Như trên
  - Phòng KT 1;
  - Phòng PC;
  - Web Cục Thuế;
  - Lưu: VT, TTHT
  2704 – 289179/12 mthu KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trần Thị Lệ Nga
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 4307/TCT-TNCN
  V/v: Thuế TNCN và lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.
  Trả lời công văn số 2532/CT-QLĐ ngày 19/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại Khoản 4, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân qui định các khoản thu nhập miễn thuế TNCN:
  “4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”
  Tại Khoản 10, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ qui định trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:
  “10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.”
  Căn cứ vào các quy định nêu trên thì trường hợp nhận thừa kế, quà tặng thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 4, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Khoản 10, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP thì được miễn thuế TNCN và lệ phí trước bạ.
  Trường hợp con riêng nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản từ cha dượng (hoặc mẹ kế) có được miễn 50% thuế TNCN và lệ phí trước bạ hay không, Bộ Tài chính đang nghiên cứu và sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC trưởng
  KT. VỤ TRƯỞNG
  VỤ QL.THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Vi Văn Doanh
   

Chia sẻ trang này